Valitse sivu

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 27.10.2022

Osakkeenomistaja Osakeomistus kpl Omistus- ja ääniosuus (%)
HALLITUS
Tapani Aalto 1 621 434 16,02
Timo Koskinen 4 011 0,10
Ville Rantala 59 400 1,53
Anni Ronkainen 0 0
Miia Sarkola 203 338 5,24
JOHTORYHMÄ
Ari Kelloniemi 131 315 3,38
Antero Aalto 2 105 539 2,72
Aki Korkka 4 079 0,11
Sanna Mäkinen 340 0,01
Mikko Saarnio 0 0
Mikko Sipilä 3 52 396 1,35
Miia Siukkola 0 0
Esa Takala 2000 0,05
Kristiina Timperi 30 200 0,78

Osakkeita yhteensä 3 879 365

1) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
2) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
3) Omistus Tilipooli Oy:n kautta ja suoraan