Valitse sivu

Aallon Group Oyj:n listautumisanti 2019

Aallon Group Oyj:n First North -listautumisanti

Aallon Group Oyj:n (”Aallon Group” tai ”Yhtiö”) listautumisanti Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle (”First North”) on päättynyt. Listautumisannin merkintäaika alkoi 25.3.2019. Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti, minkä johdosta Yhtiön hallitus päätti listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin merkintäajan 29.3.2019 kello 16.30.

Listautumisannissa Yhtiö tarjosi merkittäväksi yhteensä 950 000 Yhtiön uutta osaketta (sisältäen listautumisannin ehtojen mukaisen 150 000 uuden osakkeen lisäosake-erän täysimääräisesti).

Yleisöannin hyvin merkittävän ylimerkinnän johdosta Yhtiön hallitus päätti korottaa Yleisöannin kokoa 305 000 osakkeeseen eli noin 118 prosentilla käyttämällä lisäosake-erän kokonaisuudessaan Yleisöantiin sekä lisäksi siirtämällä 15 000 osaketta Henkilöstöannista Yleisöantiin. Näin ollen listautumisannin toteutunut allokaatio oli seuraava:

  • 305 000 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
  • 460 000 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”)
  • 185 000 osaketta Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille ja Yhtiön sekä Yhtiön tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille (”Henkilöstöanti”)

Yleisö- ja Instituutioannin merkintähinta oli 6,60 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannin merkintähinta 5,94 euroa osakkeelta.

Kaupankäynti Aallon Groupin osakkeilla alkoi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla 8.4.2019. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on AALLON ja ISIN-tunnus on FI4000369608.

Alexander Corporate Finance Oy toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana sekä toimii First North Finland -markkinapaikalla Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana www.alexander.fi/acf.

Yhtiöesittelytilaisuus

Aallon Group järjesti yhtiöesittelytilaisuuden Helsingissä tiistaina 26.3.2019.

Katso tallenne yhtiöesittelytilaisuudesta alta.

Tärkeitä päivämääriä

Merkintäaika alkoi 25.3.2019 klo 9.30
Merkintäaika keskeytettiin 29.3.2019 klo 16.30
Listautumisannin tulos julkistettiin 1.4.2019
Uudet osakkeet kirjattiin arvo-osuustileille 5.4.2019
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa 8.4.2019

Aallon Group Oyj:n listautumisanti

Tärkeää tietoa
Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen sitä seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

Aallon Group Oyj:n (”Yhtiö”) Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Singapore, Etelä-Afrikka ja Uusi-Seelanti. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai First Northin sääntöjen mukaista yhtiöesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä sitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.
Siirtyäksenne listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

(i) Olen tutustunut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

(ii) En ole Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Singaporen, Etelä-Afrikan tai Uuden-Seelannin kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.

(iii) Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani listautumisantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.