Valitse sivu

Vero-optimointi

Verotusta optimoimalla yrityksen ja sen omistajan verotukseen voidaan vaikuttaa siten, että kokonaisverotusaste on mahdollisimman edullinen. Kun me autamme vero-optimoinnissa, palkan ja osinkojen maksaminen yrityksessäsi onnistuu verotehokkaimmalla tavalla. Ota yhteyttä, niin selvitetään, mikä olisi paras tapa maksaa Sinulle korvausta työstäsi.

Pyydä tarjous

Vero-optimoinnilla löydetään verokustannusten kannalta yrittäjälle paras ratkaisu

Yritysten ja yrittäjien maksamat verot ovat merkittävä tukipilari yhteiskuntamme toiminnan ja palveluiden rahoittamisessa. Yrittäjän kokonaisverotus eroaa normaaliin ansiotyöhön kohdistuvasta verotuksesta kuitenkin muun muassa siten, että yrittäjä joutuu itse määrittelemään oman kompensaatiotasonsa muun muassa yrityksen maksukyvyn huomioiden.

Omistajayrittäjä voi nostaa omaan elämiseensä tarvitsemansa rahan joko osinkona tai palkkana. Se, kumpi vaihtoehto on yrittäjälle itselleen verotuksellisesti kannattavampi, riippuu monista seikoista.

Vero-optimoinnin tavoitteena on ennakoida eri varojenjakotapojen veroseuraamukset ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että yrittäjä voi nostaa varallisuutta yrityksestään lakien ja säädösten määrittelemällä tavalla mahdollisimman edullisin verokustannuksin.

Vero-optimointipalvelussa selvitämme yhdessä, mikä sinulle yrittäjänä on kannattavin tapa nostaa yrityksestä rahaa. Laskelma tehdään uusimman lainsäädännön mukaisesti, yrityksen tilikauden viimeisimpiä lukuja käyttäen. Laskelmalla saadaan selville, mikä on verotehokkain yhdistelmä palkan ja osinkojen maksamiseen.

Vero-optimoinnissa lähdetään aina liikkeelle yrittäjän omasta edusta ja siitä, mikä yrittäjän rahantarve on. Seuravaksi kartoitetaan, paljonko yrityksestä on mahdollista nostaa varoja, miten niitä voidaan nostaa ja millaisia veroseuraamuksia siitä aiheutuu.

Vero-optimointi palveluna sisältää: 

  • Lähtöanalyysi perustuen yrittäjän toivottuun ansaintatasoon
  • Osingonnostomahdollisuuksien sekä osinkoon kohdistuvan verotuksen selvittämisen
  • Palkanmaksuun kohdistuvan verotuksen selvittämisen
  • Ajantasaisen lainsäädännön huomioinnin
  • Laskelman verotehokkaimmasta palkan ja osingonmaksun yhdistelmästä

Varmistu siitä, että toimintatapasi on verotuksen kannalta kustannustehokkain.Verotukseen erikoistuneet asiantuntijamme neuvovat yrittäjäasiakkaitamme laaja-alaisesti verotuksen eri kysymyksissä. Ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai pyydä tarjous.

Meillä sinua palvelee joukko kokeneita talouden ja verotuksen asiantuntijoita – Anna ammattilaistemme huolehtia veroasiasi kuntoon!

Talouden ammattilaisina ja kumppaninasi meidän tehtävämme on huolehtia, että talousasiasi on hoidettu kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Sinä voit käyttää aikasi muuhun kuin veroasioiden murehtimiseen.

Osinkojen ja palkkojen verotukseen vaikuttavat eri säädökset - Selvitetään, kumpi sopii sinulle

Suomessa listattujen yhtiöiden maksamat osingot verotetaan pääomatuloina, mutta listaamattomien yhtiöiden maksamat osingot puolestaan verotetaan joko pääoma- tai ansiotuloina. Samaan aikaan yrittäjän itselleen maksama palkka puolestaan katsotaan normaaliksi ansiotuloksi. Kummankin verotukseen liittyy omat säädöksensä, jotka vaikuttavat helposti yrittäjään kohdistuvan verotaakan suuruuteen. Vero-optimointi auttaa yrittäjää arvioimaan näiden vaihtoehtoisten varallisuudenjakotapojen eroja ja vaikutuksia maksettavan veron määrään.

Varmista, että olet perillä viimeisimmistä verosäädöksistä ja niiden vaikutuksista verotukseesi

Verotukseen liittyvää lainsäädäntöä ohjataan poliittisella päätöksenteolla. Näin myös yrittäjän kantaman veron määrä ja siihen vaikuttavat tekijät muuttuvat jatkuvasti. Näiden muuttujien vaikutusten selvittäminen omalle kohdalle ei ole aina täysin yksiselitteistä. Vero-optimointi auttaa yrittäjää huomioimaan nykyisen ja tulevan lainsäädännön vaikutukset omaan verotukseen.

Milloin kannattaisi valita tilitoimisto, joka ymmärtää yrityksesi toimialaa?

Lue oppaasta, millainen merkitys tilitoimiston toimialaosaamisella on

Joissain tilanteissa voi olla etua, että tilitoimisto tuntee erityisen hyvin toimialasi ja siihen liittyvät erityispiirteet. Oppaassa tarkastellaan, mitä hyötyä tilitoimiston toimialatuntemuksesta on, ja mikä on toimialatuntemuksen rooli ylipäätään taloushallinnon ulkoistuksessa. Lisäksi nostamme tarkempaan käsittelyyn kuusi toimialaa, joissa tilitoimiston toimialaosaamisesta on merkittävää hyötyä.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan

Haluatko keskustella vero-optimoinnista asiantuntijamme kanssa?

Veroasiantuntijamme ovat aina valmiina neuvomaan ja vastaamaan vero-optimointiin tai muihin verotukseen liittyviin kysymyksiisi. Ota rohkeasti yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai jätä meille yhteydenottopyyntö, niin selvitetään, miten voimme olla sinulle avuksi.