Valitse sivu

Avainluvut

Konserni on muodostunut 12.3.2019 tapahtuneella osakevaihdolla. Alla olevat pro forma -luvut kuvaavat konsernia siten kuin se olisi syntynyt jo 1.1.2017.
Aallon Group Oyj
1-12/2020
Aallon Group Oyj
1-12/2019
Pro forma1
1-12/2019
Liikevaihto, 1 000 € 18 343 13 517 16 693
Vertailukelpoinen käyttökate, 1 000 € 2 052 1 226 2 019
% liikevaihdosta 11,2 % 9,1 % 12,1 %
Käyttökate € 2 032 1 052 1 845
% liikevaihdosta 11,1 % 7,8 % 11,1 %
Liikevoitto, 1 000 € 1 459 725 1 475
% liikevaihdosta 8,0 % 5,4 % 8,8 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa2 268 236 236
Omavaraisuusaste % 69,5 % 74,1 % 74,1 %
Nettovelkaantumisaste % -62,5 % -68,3 % -68,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,6 % 6,0 % 14,8 %
Osakekohtainen tulos, €3 0,26 0,11 0,28
Taseen loppusumma, 1 000 € 12 841 11 627 11 627

1) Pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet on esitetty Aallon Group Oyj:n 21.3.2019 julkaisemassa yhtiöesitteessä.
2) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
3) Osakekohtainen tulos esitetään katsauskauden lopun mukaisen osakemäärän mukaan laskettuna.

Tunnuslukujen laskentakaavat